K-Pop Haber

K-Pop Gruplarında Üyelerin Pozisyonları (Görevleri) Ve Anlamları

K-Pop gruplarındaki üyelerin pozisyonları nelerdir? Bu pozisyonların, görevlerin anlamlarını bu yazımızdan öğrenebilirsin

K-Pop pozisyonları nelerdir? K-Pop pozisyonlarının anlamı nedir? Merkez üye ne demek? Görsel (visual) üye neye göre belirlenir? Ana vokalle lider vokalin farkı nedir? Grubun yüzü görevi kime verilir? 4D ne demek?”… gibi soruların cevabını merak ediyorsan doğru yerdesin!

K-Pop dinlemeye yeni başladıysan bazı terimler kafanı karıştırıyor olabilir. Bunların başında da ‘görsel’, ‘4D’, ‘merkez’, ‘ana vokal’, ‘lider (baş) vokal’… gibi terimler yer alıyor. K-Pop grupları genelde kız ve erkek olarak ayrılıyor. Her grupta 4-6-8 hatta daha fazla üye olabiliyor. Grup içerisinde bir düzen oluşturmak için her üyeye bir veya birden fazla görev veriliyor. Bu görevler de tabii ki onların yeteneklerine ve fanların onlar hakkındaki düşüncelerine göre şekilleniyor. Bu görevlerin yani pozisyonların neler olduğunu ve anlamlarını senin için açıklayalım.

K-Pop gruplarında üyelerin pozisyonları şunlar:

  • Lider
  • Vokal
  • Rapçi
  • Dansçı
  • Görsel
  • Grubun Yüzü
  • Merkez
  • Maknae
  • 4D

LİDER (LEADER)

Lider – (K-Pop pozisyonları)

K-Pop gruplarının çoğunda grup lideri vardır. Bu görev genelde yaşça en büyük olan üyeye verilir. Fakat farklı durumlar da söz konusu olabiliyor. Yani yaşça en büyük olan üyenin lider olma zorunluluğu yok. Çünkü lider (leader) pozisyonunda yer alan kişinin görevi diğer üyelerle ilgilenmek, onları çeşitli platformlarda temsil etmek ve onları motive etmektir. Bunun için de belli bir karizmaya ve otoriterliğe ihtiyaç duyulur.

Pek çok grup çıkış (debut) yaptıktan sonra yurtlarda birlikte kalıyorlar ve iyi geçinmek durumundalar. Dolayısıyla bir arabulucuya ve grup uyumunu sağlayıp geliştirecek birine ihtiyaç duyuyorlar. İşte bunun için eğer en yaşlı üyede bu özellikler yoksa müzik şirketleri başka bir üyeyi lider olarak belirleyebiliyor.

Mesela Stray Kids’in lideri Bang Chan yaşça en büyüktür ve lider pozisyonundadır. Fakat BTS’in yaşça en büyük üyesi Jin lider değildir, ikinci büyük üye olan R.M lider olarak belirlenmiştir.

Bazı gruplar hiç lider seçmeden yollarına devam ederler. Buna en güzel örnek Blackpink’tir. Blackpink grubunda lider bulunmamaktadır.


VOKALLER

Vokaller – (K-Pop pozisyonları)

Bir K-Pop grubundaysanız sizden öncelikle şarkı söylemeniz bekleniyordur. 🙂 Burada 3’lü bir ayrıma gidilmiş:

Ana Vokal (Main Vocalist) → Lider ya da Baş Vokal (Lead Vocalist) → Vokal (Vocalist) 

Bu hiyerarşiye göre kimin daha fazla şarkı söyleyeceği belirleniyor. Grubun üye sayısına göre birden fazla üyeye bu görevler tanımlanabiliyor. Mesela 13 kişilik bir grupta 2 Ana Vokal, 2 Lider Vokal, 5 Vokal bulunabilir.

Şimdi geçelim vokalistlerin sınıflandırılmasına:

Ana Vokalist (Main Vocalist)

Çoğu zaman bir şarkı seslendirilirken çok fazla repliğe sahip olan, vokal açıdan zorlayıcı kısımları söyleme görevi verilen, en güçlü vokal yeteneğine sahip olan ve muhtemelen şarkı içerisinde solo kısımlar alabilen üyeye ana vokalist deniyor.

Lider ya da Baş Vokalist (Lead Vocalist)

Lider vokalist (Baş veya öncü vokalist olarak da adlandırılabilir) şarkı söyleme yeteneği açısından genelde ikinci sırada olan üyedir. Şarkı girişlerine öncülük eder, ana vokal destekli olarak koroyu söyler ve ana vokalin bir sebepten ötürü grupta olamaması durumunda ana vokal görevini üstlenir.

Vokalist (Vocalist)

Vokalist (Alt veya yardımcı vokalist olarak da adlandırılabilir) ana ve lider vokalisti destekler. Genelde arka planda kalır. Şarkı içerisinde daha az satırı seslendirir.


RAPÇİ (RAPPER)

Rapçiler – (K-Pop pozisyonları)

Bir K-Pop grubundan bahsediyorsak işin içerisine ‘Rap’ giriyor demektir. Gruplar için en az vokaller kadar önemlidir. İstisnalar mevcuttur, yani bazı gruplarda rapçi olmayabilir. Bu duruma az rastlansa da genellikle grupların vazgeçilmez bir parçasıdır rapçiler.

Burada da 2’li bir ayrıma gidilmiştir:

Ana Rapçi (Main Rapper) → Lider ya da Baş Rapçi (Lead Rapper)

Ana Rapçi (Main Rapper)

Rap bölümlerinin çoğunu bu üye alır. En iyi tekniğe ve rap becerisine sahip olduğu varsayılır. Çoğu zaman ana rapçiler kendi şarkı sözlerini yazarlar.

Lider ya da Baş Rapçi (Lead Rapper)

Lider rapçinin, ana rapçiden sonra en iyi ikinci kişi olması beklenir. Genellikle rap kısımlarına o başlar. Bir grupta yine birden fazla sayıda bu görevde üyeler olabilir. Öncü rapçi olarak da adlandırılabilir.


DANSÇILAR (DANCERS)

Dansçı – (K-Pop pozisyonları)

Son izlediğin K-Pop videosunu elbette hatırlıyorsun. Tüm üyeler inanılmaz dans performansları sergiliyorlardı, değil mi? Çünkü dans etmek bu müzik türünün vazgeçilmezidir. Hiçbir grup sahnede sadece durarak şarkılarını söylemez. Peki herkes dans ediyorsa neden böyle bir sınıflandırma var diye düşünüyorsundur. Aslında hepsi dansçıdır ama yetenek olarak birbirlerinden farklı oldukları için koreografi hazırlanırken ana dansçı ve lider dansçının odağında ilerler bu dans figürlerinin hazırlanma süreci.

Burada da benzer bir hiyerarşi söz konusu: Ana Dansçı → Lider (Baş) Dansçı

Ana Dansçı (Main Dancer)

Harika dans yeteneklerine sahip olması gerekiyor. Şarkı söylemeye daha az odaklanıyor, şarkılar sırasında daha az bölümleri seslendiriyor hatta yalnızca alt vokal bölümleri söyleme görevi bu üyeye veriliyor. Çünkü zorlayıcı dans bölümleri nefes olarak bu üyeyi çok etkiliyor. Nefesini bir de şarkı söylemek için zorlarsa koreografide hata yapma ihtimali artacaktır. Solo dans bölümlerini icra etmek de genellikle bu üyenin görevi oluyor.

Lider ya da Baş Dansçı (Lead Dancer)

Grupta ana dansçıdan sonra en yetenekli üye ya da üyelere bu görev veriliyor. Danslara öncülük ediyor ve dans esnasında ön sıralarda yer alıyor.


GÖRSEL (THE VISUAL)

Görsel – (K-Pop pozisyonları)

K-Pop grubunda yer alan üyelerin fiziksel özellikleri de oldukça önemlidir. Zaten bu yüzden bir idol olmak çok zorlayıcıdır. Çünkü hem güzel bir sese sahip olacaksınız hem dans etme konusunda belli kriterlerin üzerinde bir yetenek sergileyeceksiniz hem de yakışıklı ya da güzel olacaksınız!

İşte burada ‘görsel’ (The visual) kavramı devreye giriyor. Fiziksel olarak en çekici üyeye bu görev veriliyor. Bu tabii ki Kore güzellik standartlarına göre şirketler tarafından belirleniyor. Bu üyeler genellikle reklam ve tanıtımlarda ön planda yer alırlar.


GRUBUN YÜZÜ (THE FACE OF THE GROUP)

Grubun yüzü – (K-Pop pozisyonları)

‘Grubun yüzü’ çoğu zaman ‘görsel’ ile karıştırılır çünkü ana rolleri halkın dikkatini gruba çekmektir. Görsel genellikle en yakışıklı üye iken, grubun yüzü genellikle varyete şovlarına davet edilen veya grubu farklı, halka açık etkinliklerde temsil eden grubun temsilcisidir. Bu nedenle çoğu zaman en popüler üyedir.

Bazen ‘görsel’ ve ‘grubun yüzü’ üst üste biner, aynı üye her iki pozisyonu da elinde tutar. Bazen de grubun lideri aynı zamanda ‘grubun yüzü’ pozisyonunu üstlenebilir. Temelde popülerlikle ilgili bir pozisyon olduğu için grubun yüzü sürekli değişebilir.

Grubun yüzü zorunlu bir pozisyon değildir, bazı gruplar tüm üyelerini eşit olarak tanıtır ve ayrı bir grubun yüzü yoktur.

Bazı gruplar vardır ki çoğunlukla belirli bir üye, içinde olduğu grubu varyete şovlarında alenen temsil eder, böylece o üye grubun temsilcisi, grubun yüzü olur.


MERKEZ (THE CENTER)

Merkez – (K-Pop pozisyonları)

Genellikle promosyonlar, fotoğraf çekimleri, video çekimleri vb. sırasında belirli bir üye grubun ortasına yerleştirilir. İster güzel görünümleri, ister dans yetenekleri ya da popülerlikleri nedeniyle olsun, belirli bir üye her zaman merkeze yerleştirilir ve en çok ilgiyi o üye çeker.

Merkez, bir promosyondan diğerine değişebilir. Mesela Red Velvet’in ‘Ice Cream Cake’ promosyonu sırasında Irene merkezdeydi fakat ‘Dumb Dumb’ promosyonları sırasında Seulgi merkezde yer aldı.


MAKNAE

Maknae – (K-Pop pozisyonları)

Maknae pozisyonu için çok basit bir kural var: Yaşça en küçük üye olmalısınız. Maknae’nin özel bir görevi yoktur. Onlar sadece bulundukları grubun bebeğidir. Güney Kore’de yaş kavramı oldukça önemli olduğundan böyle bir pozisyon üretilmiştir. Zaten “maknae” Korece’de ‘en genç’ anlamına geliyor.

K-Pop grupları bir aile gibi bir arada yaşadıklarından grubun en büyük üyeleri ebeveyn gibi (anne-baba gibi) davranırken, maknae’ler grubun çocuğu gibi oluyor. Daha utangaç ve çekingen davranan maknae’ler olduğu gibi hyung’larıyla yani ağabeyleriyle şakalaşıp onları sinir edenler de oluyor. Maknae’ler büyüklerin onları beslemesine ve onlarla ilgilenmesine izin veren üyelerdir. Bir maknae farklı bir yetenek sergilediği zaman grubun büyüklerini gururlandırıyor, böylece ‘aile’ kavramının gelişimine katkı sağlıyor.


4D

4D kavramı – (K-Pop pozisyonları)

4D resmi bir grup pozisyonu değildir. Hayranların grubun en tuhaf üyesine verdiği bir onur unvanıdır. Televizyonda en rastgele ve şaşırtıcı şeyleri söyleyen, Twitter’da komik fotoğraflarını paylaşan ve genellikle farklı olmaktan hoşlanan kişi için bu terim kullanılır.

‘4D’ unvanı bir hakaret değildir. Hayranlar bu unvanı bir grup üyesine verirler, çünkü o üyenin tuhaflıkları onlara çok çekici veya sevimli gelir. Bazı durumlarda bir üye neredeyse dünya dışı gibi göründüğünde ‘8D’ olarak bile adlandırılmıştır.


BONUS: “ALT BİRİM” (SUB-UNIT)

K-Pop pozisyonları dışında bonus olarak biraz da ‘alt birim’ kavramını açıklayalım. Çok fazla başarıya sahip olan bir grup, bir alt birim oluşturabilir. Alt birim daha az sayıda üyeden meydana gelir. Genellikle 2-4 kişi arasında olur. Daha deneysel albümler, müzik türleri veya dans tarzları için alt birimler kullanılır. Bazen farklı bir dilde (örneğin Mandarin veya Japonca) müzik yayınlamak için bir alt birim oluşturulur.

Mesela en popüler iki üyeyi daha da ön plana çıkarmak için müzik şirketleri bu yönteme sık sık başvuruyor. Ya da grubun lideriyle maknae’sini bir araya getirerek ilgiyi arttırmak istiyorlar. Grup çok kalabalıksa birden fazla alt birim oluşturarak ana grupta yeteneklerini yeterince gösteremeyen üyelere de fırsat verilmiş oluyor.


Umarız K-Pop’un temel taşlarından olan grup içerisindeki pozisyonları (görevleri) açıklayabilmişizdir.

Sosyal medyada bizi takip etmek için:
Instagram >>>
Facebook >>>

Twitter >>>

Benzer içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu